Wsparcie najzdolniejszych – jak to robią samorządy?

Wsparcie dla zdolnych uczniów - to kolejny pomysł na usprawnienie wybranych usług publicznych samorządów w dziedzinie oświaty przy założeniu partnerstw JST obejmujących powiatowy obszar funkcjonalny wypracowany w ramach pilotażowego projektu prowadzone przez ZPP Kompetentny Urząd, Zadowoleni Mieszkańcy w powiatach gorlickim i zawierciańskim.

Istotne jest zapewnienie spójności działań dla wyrównania szans i wsparcia uczniów na kolejnych etapach kształcenia. Możliwość zastosowania bonów dla dostępu do tej usługi w obszarze funkcjonalnym.

Na realizację programów wspierających najzdolniejszych JST przeznaczają środki własne, a także mogą przeznaczać środki publiczne, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki unijne). Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć te programy we współpracy z organizacjami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Ustawa o systemie oświaty, Art. 90t). Programy, o których mowa mogą mieć charakter socjalny bądź motywacyjny. Pomoc może być adresowana tylko do mieszkańców danego JST.
Istotne jest zapewnienie spójności działań podejmowanych przez JST dla wyrównania szans edukacyjnych i wsparcia uczniów zdolnych w powiatowym obszarze funkcjonalnym, na kolejnych etapach kształcenia. Warta rozważenia jest możliwość zastosowania bonów umożliwiających dostęp do tej usługi na obszarze funkcjonalnym.

Źródło i cały tekst: http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/prawo-i-zarzadzanie/27238-wsparcie-najzdolniejszych-jak-to-robi-samorzdy

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *