Współpraca z pedagogiem, psychologiem i rodzicami po powrocie do szkół

Drodzy Czytelnicy! Przed Wami ostatnia już dzisiaj część z cyklu „Młodzież w pandemii” – poprzednie artykuły znajdziecie pod linkami umieszczonymi poniżej. Serdecznie zapraszamy do dzielenia się z nami swoimi spostrzeżeniami, obawami, pomysłami w związku z powrotu do szkół.

Poprzednie artykuły są dostępne pod adresami:

  1. https://edurada.pl/artykuly/Dzieci-i-m-odzie-w-pandemii-Jak-nauczyciel-mo-e-pom-c-Cz-I/
    1. https://www.edurada.pl/artykuly/Dzieci-i-m-odzie-w-pandemii-Jak-nauczyciel-mo-e-pom-c-Cz-II/
    2. https://edurada.pl/artykuly/Jak-wspiera-uczni-w-w-kryzysie-Jak-im-pom-c/
    3. https://edurada.pl/artykuly/Poradnik-nauczyciela-w-pandemii-jak-pom-c-dzieciom-i-m-odzie-y-przetrwa-ten-trudny-czas/

Nauczycielu!

Bądź uważny i czujny, zwłaszcza w stosunku do uczniów, którzy są w grupie podwyższonego ryzyka ze względu na czynniki środowiskowe, psychologiczne, którzy w szkole byli objęci profilaktyką selektywną bądź wskazującą. Warto zaobserwować każdą zmianę w zachowaniu ucznia, nieobecność na zajęciach, zgłaszać to na bieżąco rodzicom, żeby ewentualne problemy nie eskalowały.

Informuj rodziców, na co powinni zwracać uwagę. Naucz ich rozpoznawać czynniki niepokojące, wymagające reagowania i interwencji, gdyż mogą świadczyć o stanie depresyjnym, depresji lub innych zaburzeniach emocjonalnych. Im szybciej zareagujemy, tym łatwiej będziemy mogli pomóc:

 

Jeżeli występuje większość objawów przez min. 2 tygodnie, reaguj!

–  Drażliwość, labilność emocjonalna, impulsywność, pobudzenie psychoruchowe;

–  Obniżony nastrój, apatia, bierność, bezczynność, i niechęć do aktywności, nawet tych sprawiających wcześniej przyjemność;

–  Wycofanie z grupy rówieśniczej, z kontaktów i relacji z bliskimi;

–  Pogorszenie zdolności intelektualnych: obniżenie wyników, problemy z koncentracją, pamięcią;

–  Zmiana apetytu;

–  Problemy ze snem (za dużo lub zbyt mało snu, nocna aktywność, problemy ze wstaniem z łóżka);

–  Negatywistyczne wypowiedzi;

–  Brak dbałości o wygląd;

–  Krytycyzm wobec siebie, wyrażanie poczucia winy, nadwrażliwość z powodu odrzucenia;

–  Nasilone skargi na objawy somatyczne;

–  Autoagresja;

–  Zainteresowanie tematyką śmierci i samobójstw.

W sytuacji kryzysowej, oprócz tego, co należy zrobić, bardzo ważna jest świadomość tego, czego NIE robić, zatem:

  1. Nie bagatelizuj sytuacji i emocji. Nie mów: „Daj spokój, nie przesadzaj”, „Weź się w garść”, „Przestań koncentrować się na sobie, nie tylko ty masz problemy”;
  2. Nie zaprzeczaj emocjom ucznia. Nie mów: „Przesadzasz, sytuacja na pewno nie jest tak tragiczna”, „Za parę lat wszyscy będziemy się z tego śmiać”, „Nie wstyd ci obarczać rodziców twoimi fochami”?
  3. Nie strasz psychiatrą, czy psychologiem. Nie mów: „Jak się nie uspokoisz, będziesz musiał pójść do psychiatry”, „Zostanie to w twoich papierach”, „Będzie się ciągnąć za tobą epizod psychiatryczny”.

Koncentruj się na efektywnych, wspierających działaniach. Podsumujmy je:

1)     Buduj relację, rozmawiaj o emocjach, „normalizuj je”

2)     Informuj ucznia, odpowiadaj na pytania;

3)     Ucz korzystania racjonalnego z informacji – selekcji informacji, wyszukiwania pozytywnych treści, jako równowagi dla kryzysu, promuj „dzień bez wiadomości o pandemii”

4)     Mobilizuj uczniów do znajdowania pozytywnych skutków pandemii;

5)     Mów o kryzysie, jako o zagrożeniu – podkreślisz w ten sposób powagę sytuacji i jako szansie na zmianę, pozyskanie nowej energii do rozwoju – otworzysz nową perspektywę;

6)     Informuj, gdzie można uzyskać pomoc;

7)     Stwórz możliwości  zorganizowania konkretnych działań i aktywności, jako antidotum na skutki pandemii – grupy wsparcia, pomoc koleżeńska, działalność artystyczna, pasje itd.

8)     Zwracaj uwagę na dyscyplinę dnia codziennego i podejmowanie zadań oraz obowiązków – rozregulowanie, spędzanie lekcji w piżamie, w łóżku, w konsekwencji bardzo źle wpłynie na psychikę. Po powrocie do szkół uczniowie mogą mieć problemy z realizacją zadaniowości dnia codziennego, mobilizację do obowiązków;

9)     Reaguj, jeżeli zauważysz niepokojące objawy sytuacji kryzysowej.

Skuteczne działania, to bardzo szeroko pojęta profilaktyka i jednocześnie pierwsza pomoc w sytuacji kryzysowej, ukierunkowana na zapobieżenie problemom, które mogą wystąpić później, kiedy nieodpowiednie wsparcie, bądź jego brak, sprawi że będziemy borykać się z zaburzeniami zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, gdy wrócą do szkół.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *