Wydanie nieco emocjonalne

Każdy, kto pracuje w szkole nieuchronnie doświadcza trudnych emocji. Bez wątpienia jednym z najtrudniejszych zadań nauczyciela jest sprawne radzenie sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów, które kosztują bardzo dużo czasu, energii i właśnie emocji.

Proponujemy w poniedziałek zapoznać się z artykułem Piotra Ślusarczyka na temat metody konstruktywnej prowokacji.

Temat emocji w swoim felietonie kontynuuje Wojciech Turewicz, podejmując próbę odpowiedzi na pytanie, czy to my kieruje emocjami, czy emocje kierują nami. Jakie są Państwa doświadczenia w tej sprawie. Nie mam wątpliwości, że trzymanie emocji na wodzy jest sztuką trudną, acz konieczną.

W środę zajmiemy się uruchamianiem emocji do celów dydaktycznych. Neurodydaktyka uczy, że ciałko migdałowe, odpowiadające za świat emocjonalny człowieka, wpływa na zapamiętywanie treści. Uczymy się najłatwiej, kiedy możemy czegoś doświadczyć, dlatego bardzo skuteczną metodą dydaktyczną jest wycieczka. Jak realizować podstawę programową metodą wycieczek edukacyjnych? Odpowiada Krystyna Budzianowska.

Emocje odgrywają także rolę w mechanizmach motywacji. Na ten temat wypowiada się w czwartek wypowiada się Dorota Rokicka. Ponadto tego dnia publikujemy odpowiedzi na pytania prawne Jolanty Fiedeń.

Tydzień kończymy artykułem Karoliny Isio-Kurpińskiej, która zainspirowana ubiegłotygodniowym dniem św. Walentego, podpowiada, co zrobić, gdy dziecko się zakocha.

Pożytecznej lektury

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *