Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli od 1 września 2016 roku

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 marca 2016 r. zmieniający rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *