Wyroki SN precyzują zasady zwalniania nauczyciela

Największe trudności sprawia ocena, czy likwidacja szkoły lub zmiany organizacyjne uniemożliwiają dalsze zatrudnianie go w pełnym wymiarze zajęć

Problematyczne jest też to, czy decyduje o tym plan nauczania, czy arkusz organizacyjny placówki. Przepisy nie dają jasnych odpowiedzi, ale wyjaśnienia znajdziemy w orzecznictwie.

Źródło cały: http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/872692,wyroki-sn-precyzuja-zasady-zwalniania-nauczyciela.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *