Zbyt krótki kurs liczenia

Program nauczania matematyki w polskich szkołach jest najkrótszy w Europie.

Takie wnioski przynosi najnowsze zestawienie Eurydice (europejskiej sieci informacji o edukacji), która przyjrzała się rozkładowi zajęć w ramach obowiązkowej edukacji szkolnej. W przypadku Polski dotyczy to szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

Z analizy Eurydice wynika, że w tym czasie polski system edukacji gwarantuje uczniom jedynie 578 godzin zegarowych nauki matematyki. 289 godzin w ramach nauki w klasach 4–6 szkoły podstawowej i tyle samo gimnazjum. W klasach 1–3 szkół podstawowych, gdzie realizowane jest tzw. kształcenie zintegrowane, choć podstawa programowa wyróżnia nauczanie matematyki, to nie określa liczby godzin, jaką powinien przeznaczyć na to nauczyciel.

Źródło i cały tekst: http://www4.rp.pl/artykul/1203564-Zbyt-krotki-kurs-liczenia.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *