Wytyczne dla bibliotek: preferowane udostępnianie zbiorów w trybie wypożyczeń na zewnątrz

Zachęcamy do korzystania z dostępnych zasobów on-line, preferujemy również udostępnianie zbiorów w trybie wypożyczeń na zewnątrz - wskazano w wytycznych dla bibliotek opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju.

Od 4 maja otwierane będą niektóre instytucje kultury, w tym biblioteki. Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i przedstawicielami zainteresowanych środowisk przygotowało wytyczne dla odmrażanych branż. Dotyczą one również pracy bibliotek.

Ministerstwo Rozwoju zachęca do korzystania z dostępnych zasobów on-line. Wskazuje również, że preferowane jest udostępnianie zbiorów w trybie wypożyczeń na zewnątrz.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/wytyczne-dla-bibliotek-preferowane-udostepnianie-zbiorow-w-trybie-wypozyczen-na-zewnatrz,177928.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *