Wytyczne dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 r.

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży podczas zbliżających się wakacji. Mają one „zwiększyć bezpieczeństwo i minimalizować ryzyko zakażenia” podczas pobytu na wypoczynku.

Rodzice będą musieli pisemnie poświadczyć, że dziecko jest w dniu wyjazdu zdrowe i zobowiązać się, że odbiorą je w ciągu 12 godzin w razie wystąpienia u niego „niepokojących objawów choroby”.

Rodzic będzie musiał poinformować organizatora wypoczynku o tym, że jego dziecko choruje na chorobę przewlekłą, zwiększającą ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19.

Organizator wypoczynku musi zapewnić stałą obecność lub możliwość natychmiastowej interwencji pielęgniarki, ratownika medycznego, lub lekarza. Musi też zorganizować szkolenie kadry wypoczynku z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID-19.

Jak zapowiada Ministerstwo Edukacji i Nauki organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży będzie możliwa w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Przedstawione właśnie wytyczne sanitarne podzielone są na cztery części dotyczące: zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom podczas wypoczynku, zapewnienia bezpieczeństwa w obiektach wypoczynku, procedur zapobiegawczych na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem uczestników wypoczynku, kierownika, wychowawcy lub innej osoby wykonującej zadania podczas wypoczynku, a także procedur postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u osoby mającej kontakt w ciągu ostatnich 10 dni z osobą zakażoną koronawirusem.

Źródło i cały tekst:https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/wytyczne-dla-organizatorow-wypoczynku-letniego-dzieci-i-mlodziezy-w-2021-r,283364.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *