Wyższe stawki wynagrodzenia dla nauczycieli w drugiej edycji programu „WF z AWF”

Wyższe stawki wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących szkolne Sport Kluby oraz zmniejszenie minimalnej liczby uczestników zajęć do 12 osób – to najważniejsze zmiany wprowadzone w ramach drugiej edycji programu „WF z AWF – Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii”. Ogółem na realizację programu w 2022 roku MEiN przewidziało co najmniej 36 mln zł.

„Apeluję do wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego i wychowania wczesnoszkolnego, którzy zostali przeszkoleni: zakładajcie Sport Kluby w waszych szkołach” – powiedział w czwartek minister edukacji i nauki , który wraz z rektorem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Bartoszem Molikiem zainaugurował II edycję programu „WF z AWF – Aktywny powrót do szkoły”.

Minister przypomniał, że w ramach pierwszej edycji programu w całej Polsce utworzono 9 tys. Sport Klubów dla 120 tys. dzieci. Jak dodał, przepracowanych zostało łącznie 180 tys. godzin lekcyjnych. Według informacji MEiN pierwsza edycja programu spotkała się z bardzo dobrą oceną ze strony nauczycieli. Ponad 89 proc. z nich wskazało potrzebę kontynuacji szkoleń. Chęć udziału w II edycji zadeklarowało 88 proc. ankietowanych nauczycieli.

Źródło i cały tekst: https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/wyzsze-stawki-wynagrodzenia-dla-nauczycieli-w-drugiej-edycji-programu-wf-z-awf

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *