homofobia3

Wyższe stawki wynagrodzenia dla nauczycieli w drugiej edycji programu „WF z AWF”

Wyższe stawki wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących szkolne Sport Kluby oraz zmniejszenie minimalnej liczby uczestników zajęć do 12 osób – to najważniejsze zmiany wprowadzone w ramach drugiej edycji programu „WF z AWF – Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii”. Ogółem na realizację programu w 2022 roku MEiN przewidziało co najmniej 36 mln zł.