Wzory MEN. Dodatkowe formularze przy finansowaniu zakupu podręczników

MEN opublikowało dodatkowe elektroniczne wzory formularzy potrzebne do sfinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2015 roku.

Od wtorku obowiązują zmienione przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Jak poinformował resort edukacji, rozporządzenie to określa dodatkowe wzory formularzy na 2015 rok, które będą stosowane m.in. w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niewidomych oraz słabowidzących. 

Źróło i cały tekst: http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.edukacja.aktualnosci/150067/Wzory-MEN—Dodatkowe-formularze-przy-finansowaniu-zakupu-podrecznikow

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *