V edycja ogólnopolskiej konferencji z cyklu „Innowacyjne Zarządzanie w Oświacie”

Akademia Finansów i Biznesu Vistula zaprasza do udziału w V edycji ogólnopolskiej konferencji z cyklu „Innowacyjne Zarządzanie w Oświacie”, która poświęcona będzie tematyce agresji i przemocy w szkole. Wydarzenie odbędzie się dnia 15 maja 2015 r. w siedzibie Uczelni, przy ulicy Stokłosy 3 w Warszawie.

Konferencje z serii „Innowacyjne Zarządzanie w Oświacie” mają na celu zburzenie muru, jaki istnieje pomiędzy szkołą, a jej otoczeniem. Dają uczestnikom szansę spotkania z praktykami. Dzięki udziałowi w jednodniowej konferencji uczestnik pozyska cenne i unikatowe informacje, od osób, które w swojej pracy same stykały się z problemem przemocy w szkole i odkryły własne strategie radzenia sobie z nią.

Konferencja adresowana jest m.in. do dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych, nauczycieli, pracowników administracji oświatowej (Kuratoriów Oświaty, Organów Prowadzących, Komisji Egzaminacyjnych) oraz pracowników organizacji pozarządowych działających na polu edukacji i pomocy społecznej.

Podczas tegorocznej edycji wydarzenia poruszone zostaną takie tematy jak:

  • efektywność programów zapobiegania przemocy w szkole,
  • ograniczenie występowania agresywnych zachowań uczniów,
  • wpływ mediów na agresywność młodzieży,
  • wiktymizacja,
  • cyberprzemoc,
  • budowanie relacji w szkole, które obniżają poziom agresji.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali wybitni eksperci. Wśród prelegentów znajduje się dwóch gości z Wielkiej Brytanii: Prof. Philip Garner (School of Education, The University of Northampton) oraz David Bartram (The London Leadership Strategy), a także polscy specjaliści: Prof. Jacek Pyżalski, znany ekspert od badań na cyberprzemocą; Prof. Jan Fazlagić; Ewa Czemierowska-Koruba (Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki Szkolnej „Spójrz Inaczej”) i inni.

Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej wydarzenia: www.iz.vistula.edu.pl. Rejestracja uczestników trwa do 20 kwietnia 2015 r.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *