Z WOKANDY. NAUCZYCIEL JEST OSOBĄ PEŁNIĄCĄ FUNKCJĘ PUBLICZNĄ

WSA w Gorzowie Wielkopolskim orzekł, że nauczyciel jest osobą pełniącą funkcję publiczną, przy czym odnosi się to do nauczycieli wszystkich szczebli nauczania, w tym również nauczycieli przedszkoli, niezależnie od tego, że tylko niektórzy z nich są zobowiązani do składania oświadczeń majątkowych.

Do Dyrektora Przedszkola Samorządowego wpłynął wniosek o udostępnienie na adres e-mail informacji publicznej dotyczącej imion i nazwisk oraz wysokości wypłacanego nauczycielom tego przedszkola dodatku motywacyjnego wraz z uzasadnieniem. Dyrektor odmówił udostępnienia danej informacji, wskazując, że nie podlegają udostępnieniu z uwagi na prywatność osób fizycznych (art. 5 ust. 2 u.d.i.p.).

Źródło i cały tekst: https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/65680-z-wokandy-nauczyciel-jest-osoba-pelniaca-funkcje-publiczna

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *