Za poprawianie kolejny raz matury trzeba będzie zapłacić

50 zł – tyle zapłaci absolwent, który kolejny raz będzie przystępował do egzaminu dojrzałości. Tak zakłada rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 959). Jutro wchodzi w życie.

Osoby, które w maju 2016 r. będą chciały poprawić wynik matury, zapłacą. Przy czym opłata będzie obowiązkowa dla tych, którzy przystąpią do egzaminu z tego samego przedmiotu po raz trzeci i kolejny. Z dodatkowymi kosztami muszą się także liczyć maturzyści, którzy w przeszłości zadeklarowali zdawanie egzaminu dojrzałości, ale do niego nie podeszli. W każdym z wymienionych przypadków opłata wyniesie 50 zł.

Źródło i cały tekst: http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/891133,za-poprawianie-kolejny-raz-matury-trzeba-bedzie-zaplacic.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *