Organizacja roku szkolnego 2015/2016

Najważniejsze zmiany i zadania stojące przed szkołami w nowym roku szkolnym.

Jak co roku w drugiej połowie sierpnia w każdej szkole, przedszkolu i placówce oświatowej rozpoczyna się gorący okres, czyli przygotowanie organizacyjne i programowe nowego roku szkolnego. Większość zadań wykonuje dyrektor szkoły we współpracy z radą pedagogiczną. Zadania dyrektora można podzielić na następujące grupy:

1.     Organizacja pracy szkoły wynikająca ze zmian w prawie oświatowym

2.     Planowanie pracy szkoły na rok szkolny 2015/2016 – przygotowanie (lub modyfikacja) podstawowych dokumentów

3.     Organizacja nadzoru pedagogicznego w szkole/placówce na rok szkolny 2015/2016

4.     Przygotowanie i przeprowadzenie zebrania rady pedagogicznej poświęconego organizacji nowego roku szkolnego.

Dwa zdecydowanie najważniejsze zadania to:

  • dostosowanie zapisów statutu szkoły do zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357).
  • zorganizowanie niezbędnych działań w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły lub placówki i jej rozwoju organizacyjnego (realizacja art.21a ustawy o systemie oświaty)

Jeżeli pragniecie Państwo poznać szczegóły zapraszamy na nasze szkolenia organizowane na terenie całego kraju.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *