Założenie szkoły przez gminną spółkę komunalną

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrokiem z dnia 27 listopada 2013 r., sygn. akt II SA/Wa 1593/13, uchylił decyzję Ministra Edukacji Narodowej oraz poprzedzającą ją decyzję Podkarpackiego Kuratora Oświaty w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zezwalającej na założenie szkoły podstawowej.

Stan faktyczny

Burmistrz decyzją zezwolił Zakładowi Obsługi Gminy Sp. z o.o. na założenie szkoły podstawowej oraz wskazał, że szkoła ta rozpocznie działalność od dnia 1 września 2012 r., a zezwolenie wydaje się na czas nieokreślony.

Podkarpacki Kurator Oświaty, po wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji burmistrza, stwierdził jej nieważność.

Minister Edukacji Narodowej, po rozpatrzeniu odwołania Zakładu Obsługi Gminy Sp. z o.o., utrzymał w mocy decyzję Kuratora oświaty…czytaj więcej na stronie źródłowej: http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/prawo-i-zarzadzanie/26669-zaoenie-szkoy-przez-gminn-spok-komunaln

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *