Zdalne lekcje po wakacjach? MEN chce, by odbywały się według stacjonarnego planu lekcji

Kuratorzy oświaty rozesłali właśnie do wszystkich dyrektorów i nauczycieli pismo Joanny Wilewskiej, dyrektor departamentu wychowania i kształcenia integracyjnego MEN, w którym zachęca do przekazywania przez specjalną platformę dobrych praktyk związanych z realizacją nauki na odległość (do 26 czerwca).

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *