Zmiana zasad przeprowadzania konkursu na kuratora oświaty

Podczas listopadowego posiedzenia Zespołu ds. Edukacji zaopiniowany zostanie projekt rozporządzenia w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej przed wysłaniem do uzgodnień zewnętrznych.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *