Zmiany w edukacji od roku szkolnego 2023/2024. Nowy przedmiot, darmowe laptopy dla uczniów i inne podstawy programowe

Zmiany w roku szkolnym 2023/2024 obejmą także nauczycieli. W związku z kulminacją roczników, idących obecnie do szkół ponadpodstawowych, resort edukacji przychylnie odniósł się do propozycji, by tymczasowo znieść limit godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli w szkołach średnich. Mamy już zapowiedzi, dotyczące zmian, które najprawdopodobniej wejdą w życie od 1 września 2024 roku. Chodzi o powrót wcześniejszych emerytur i inne zasady przyznawania świadczenia kompensacyjnego (tzw. emerytury pomostowe).

Biznes i zarządzanie. Nowy przedmiot w szkołach od 1 września
Od września w szkołach średnich uczniowie będą chodzić na lekcje z biznesu i zarządzania, a nie podstaw przedsiębiorczości. Przedmiot ten ma być bardziej ukierunkowany na rozwój praktycznych umiejętności, a bloki tematyczne to m.in. takie aspekty, jak zarządzanie projektami, gospodarka rynkowa czy finanse osobiste.

Darmowe laptopy dla czwartoklasistów. Na jakich zasadach?
Około 370 tys. uczniów klas czwartych od września 2023 ma otrzymać darmowe laptopy. Jak podkreślił Mateusz Morawiecki, jest to „jeden z elementów wspierania transformacji cyfrowej”. Na każdym laptopie będzie grawer z orłem oraz napisem „Rzeczpospolita Polska”, co ma zapobiec ewentualnej sprzedaży komputerów.

Zmiany w lekcjach wychowania fizycznego. Będą testy sprawnościowe?
Pod koniec lutego 2023 zapowiedziano zmiany w podstawie programowej wychowania fizycznego. Od roku szkolnego 2023/2024 uczniowie mieliby brać udział w testach sprawnościowych. Następnie ich wyniki wpisywanoby do systemu teleinformatycznego „Sportowe Talenty”. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, wuefiści mieliby obowiązek przeprowadzania od marca do kwietnia testów sprawnościowych i wprowadzania ich do ww. systemu.

Zmiany w podstawach programowych przedmiotów: język polski, łacina i technika
Od roku szkolnego 2023/2024 inaczej będą wyglądały podstawy programowe przedmiotów: język polski, łacina i technika. To już pewne, ponieważ na początku lutego podpisano rozporządzenie regulujące tę kwestię.
Bony na laptopy dla nauczycieli. Ile pieniędzy otrzymają pedagodzy?
W kolejnym roku szkolnym nauczyciele mają otrzymać bony o wysokości 2,5 tys. zł na zakup laptopów. W momencie, gdy nauczyciel kupi tańszy sprzęt, pozostała kwota nie zostanie mu zwrócona. Pedagog będzie miał możliwość zakupu droższego laptopa i pokrycia różnicy z własnej kieszeni.

Zniesienie limitu godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli

Prace nad wcześniejszymi emeryturami i zmianami w świadczeniach kompensacyjnych dla nauczycieli
Na wrzesień 2024 planowane są z kolei zmiany związane z możliwością przechodzenia nauczycieli na wcześniejszą emeryturę i korzystaniem ze świadczeń kompensacyjnych. Zgodnie z projektem poselskim, który pojawił się 19 maja 2023 roku, z wcześniejszej emerytury mogliby skorzystać nauczyciele zatrudnieni przed 1 stycznia 1999 roku.

Źródło i szczegóły: https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/zmiany-w-edukacji-od-roku-szkolnego-2023-2024-nowy-przedmiot-darmowe-laptopy-dla-uczni%C3%B3w-i-inne-podstawy-programowe/ar-AA1bWwKS?ocid=msedgntp&cvid=43daaed3dde9483a8f170700853ca862&ei=13

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *