Zmiany w postępowaniach dyscyplinarnych nauczycieli. Jest szansa na rozstrzygnięcie

Długo oczekiwane posiedzenie zespołu trójstronnego, który miał ustalić najważniejsze zmiany w postępowaniach dyscyplinarnych nauczycieli i jednocześnie naprawić to, co zepsuła nowelizacja Karty Nauczyciela z czerwca 2019 r., nie przyniosło spodziewanego rezultatu. Zespół, owszem, zebrał się a strony przystąpiły do dyskusji na temat poszczególnych zagadnień, ale z 17 punktów omówił tylko 4. Resztą mają się zająć dopiero pod koniec lutego. Dlaczego tak się stało?

W ciągu ostatniego roku liczba wniosków o ukaranie nauczycieli kierowanych do rzeczników dyscyplinarnych wzrosła o blisko 50 proc., a w tym roku może być ich jeszcze więcej.

Nauczycielskie związki zawodowe, jak również minister edukacji, widzą konieczność poprawy złych przepisów, ale na szybką nowelizację nie ma już co liczyć – o zmianach zespół jeszcze podyskutuje.

Solidarność nie zamierza rezygnować z rozdziału 10 Karty Nauczyciela, jednak ostateczne stanowisko w tej sprawie podejmie 12-13 lutego br. sekcja oświaty związku.

Źródło i cały tekst:https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/zmiany-w-postepowaniach-dyscyplinarnych-nauczycieli-jest-szansa-na-rozstrzygniecie,151527.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *