Zmiany w SIO – projekt rozporządzenia

Do opiniowania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowano projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej.

Link do całego artykułu oraz dostęp do treści projektu rozporządzania: https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/70127-zmiany-w-sio-projekt-rozporzadzenia

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *