Zmiany w sposobie oceniania uczniów w roku szkolnym 2015/2016

Oceny opisowe, religia wliczana do średniej ocen, ograniczenie zwolnień z wychowania fizycznego - to najważniejsze zmiany w sposobie oceniania uczniów w nowym roku szkolnym 2015/2016.

Minister Joanna Kluzik – Rostkowska 10 czerwca 2015 r. podpisała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych.

Do najważniejszych zmian, które zaczną obowiązywać od 1 września 2015 roku, należy zmiana sposobu zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Rozporządzenie ogranicza do minimum przypadki zwolnienia ucznia ze wszystkich rodzajów aktywności fizycznej. Do tej pory po przedstawieniu przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego dyrektor zwalniał ucznia całkowicie z tych zajęć. Po zmianach istnieje możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania tylko określonych ćwiczeń. Nauczyciel musi dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej do indywidualnych potrzeb i możliwości określonych w opinii wydanej przez lekarza.

Zmianie ulegnie również sposób oceniania uczniów podczas zajęć z wychowania fizycznego….cały artykuł i źródło: http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/889147,rok-szkolny-2015-2016-zmiany-w-sposobie-oceniania-uczniow.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *