ZNAMY HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKÓŁ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Opublikowany harmonogram nie dotyczy szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022. Harmonogramy do tych szkół będą ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *