Zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty, a rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – projekt rozporządzenia MEiN

W przypadku uczniów zwolnionych z egzaminy ósmoklasisty ze względu na niepełnosprawności sprzężone lub ze względu na szczególne przypadki losowe możliwe będzie przeliczenie na punkty ocen, jakie dany uczeń uzyska na świadectwie ukończenia szkoły - przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki.

Chodzi o projekt w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. Czytaj więcej na stronie źródłowej: https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/zwolnienie-z-egzaminu-osmoklasisty-rekrutacja-do-szkol-ponadpodstawowych-projekt

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *