Współpraca rodziców ze szkołą – dobre praktyki

Zakończył się konkurs „Mam 6 lat” - adresowany był do rad rodziców przedszkoli i szkół podstawowych. Jego celem była promocja najciekawszych form aktywności rad rodziców, którym zależy na przyjaznej adaptacji dzieci sześcioletnich w szkole.

W konkursie udział wzięli rodzice z 266 przedszkoli i 412 szkół z całej Polski. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń wybranych zostało 97 finalistów, a następnie – 32 laureatów.

Konkurs realizowany był w dwóch modułach:

– skierowany do rad rodziców w szkołach podstawowych „Sześciolatek w przyjaznej szkole” – jak moja szkoła przygotowała się na przyjęcie sześciolatków do I klasy?    .

– skierowany do rad rodziców w przedszkolach  „Przyjaźnie z przedszkola do szkoły” – jak moje przedszkole współpracuje ze szkołą, by przejście dziecka z przedszkola do szkoły podstawowej było przyjazne? 

 W kontekście konkursu Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało wyróżnienia samorządom, które mają w pierwszych klasach największą liczbą sześciolatków – otrzymały tytuł „Samorząd na 6″.

Samorządy wybierane były w sześciu kategoriach. Zwyciężyły:

miasto wojewódzkie  – Warszawa,

miasto na prawach powiatu – Sopot,

gmina miejsko – wiejska duża – Grodzisk Mazowiecki (województwo mazowieckie),

gmina miejsko – wiejska mała – Międzylesie (województwo dolnośląskie),

gmina wiejska – Raszyn (województwo mazowieckie),

gmina wiejska mała – Dobryszyce (województwo łódzkie).

Wszystkie nagrody zostały wręczone podczas gali finałowej w Galerii Porczyńskich w Warszawie ( i tam EDURADA  była, aby Państwa o tym poinformować), która była  podsumowaniem 16 gal regionalnych.  

Konkurs to pilotażowy projekt włączania rodziców w pokazywanie pozytywnych zmian w polskich szkołach. Pozwoli on na upowszechnianie dobrych lokalnych praktyk z poszczególnych szkół – powiedziała  w swoim wystąpieniu na gali minister edukacji Krystyna Szumilas.

Zwycięzcom gratulujemy szczególnie, ale gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu. Duża popularność konkursu świadczy o tym, że zmniejszają się obawy przed posyłaniem sześciolatków do szkół. Tam, gdzie rodzice są autentycznymi partnerami szkoły, mającymi wpływ na to, co  w szkole się dzieje,  gdzie do współpracy przekonani są wszyscy w szkole i samorządzie a relacje oparte   na wzajemnym zaufaniu, tam daje się zbudować klimat przyjazny dzieciom i ich rodzicom, sprzyjający uczeniu się.  

Najczęściej słyszymy o problemach. Poznawanie dobrych praktyk pomaga budować własną szkolną społeczność zbudowaną wokół potrzeb dzieci. 

To fakt, że na terenie samorządów,  które nadawały wyjątkowe znaczenie otwieraniu szkół dla rodziców przyszłych uczniów i udzielaniu im wszechstronnej informacji o warunkach tam panujących, a także słuchaniu o ich obawach i oczekiwaniach, znacznie więcej rodziców, niż w innych samorządach, zdecydowało się posłać swoje sześcioletnie dzieci do pierwszej klasy. To pokazuje drogę, ale także potencjał współpracy z rodzicami. Warto poznawać dobre doświadczenia innych. A Państwo jakie macie w tym zakresie doświadczenia? Może o nich do nas napiszecie? Czekamy na Wasze przykłady!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *