Zakończenie roku szkolnego

Najważniejsze zadanie dyrektora to przygotować i przeprowadzić zebrania rady pedagogicznej - jedno zebranie w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów za rok szkolny 2011/2012 i drugie podsumowujące pracę szkoły. O ile zebranie w sprawie klasyfikacji i promocji można nazwać rutynowym, to zebranie podsumowujące pracę szkoły można uznać za najważniejsze w całym roku szkolnym.

Jego zadaniem jest szczegółowe omówienie i ocena stopnia osiągnięcia założonych celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły. Zadania dyrektora z tym związane to przede wszystkim:

 1. Zawiadomienie wszystkich członków rady pedagogicznej o miejscu i terminie zebrania.
 2. Opracowanie i dostarczenie członkom rady proponowanego porządku (planu) zebrania.
 3. Przygotowanie projektów dokumentów, którymi rada ma się zajmować.
 4. Zobowiązanie nauczycieli do przygotowania odpowiednich wystąpień.
 5. Przygotowanie materiałowo-techniczne zebrania (zebranie materiałów, odpowiednie przygotowanie sali).
 6.  Sprawne i zgodne z planem przeprowadzenie zebrania.

 Podstawowe zadania, jakie należy uwzględnić, przygotowując zebranie rady pedagogicznej:

 1. Określ starannie i jasno cel oraz charakter zebrania.
 2. Zastanów się, które punkty są najważniejsze i absolutnie nie można ich pominąć, które są najtrudniejsze i może przy nich wywiązać się dyskusja. Zawsze zaczynaj od spraw prostych do załatwienia.
 3. Wyznacz ramy czasowe całego zebrania i postaraj się tych ram nie przekroczyć. Jeśli zebranie się przedłuża, zrezygnuj z niektórych punktów, przenieś je na inny termin, ale trzymaj się wyznaczonych ram czasowych.
 4. Możliwie dużo informacji postaraj się wizualizować.
 5. Przygotuj odpowiednie pomieszczenie, zaaranżuj w odpowiedni sposób przestrzeń (ustawienie „w podkowę”, „krąg” lub przygotowane miejsca do pracy grupowej).
 6. Zbierz i przygotuj odpowiedni sprzęt. Posegreguj materiały i wszystko to, co chcesz przedstawić.
 7. Pilnuj dyscypliny dyskusji, jeśli jest taka potrzeba, to określ lub przypomnij delikatnie, ale stanowczo, podstawowe zasady dyskusji: mówi tylko jednaj osoba, czas wypowiedzi jest ograniczony (nie więcej niż 2-3 minuty), głosu udziela prowadzący zebranie, każdy może się wypowiedzieć tylko raz, prowadzący ma prawo przerywać wypowiedzi nie na temat.
 8. Zdecydowanie kończ przedłużające się dyskusje albo propozycją kolejnego spotkania poświęconego tylko spornej sprawie, albo głosowaniem.
 9. Szanuj czas przybyłych osób. Nie rozgaduj się, unikaj jak ognia wynurzeń osobistych, nie oceniaj. Bądź osobą kompetentną, pewną swych racji, zdecydowaną.
 10. Pamiętaj, że po sposobie, w jaki prowadzisz naradę, jej uczestnicy ocenią, jak zarządzasz szkołą.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *