zmiany-w-ppp

Nadchodzą zmiany w systemie pomocy psychologiczno pedagogicznej

Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje zmianę przepisów regulujących kwestię organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 4 grudnia ubiegłego roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowego rozporządzenia w sprawie zasad i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach, przedszkolach lub placówkach.

zmiany-w-ppp

Nadchodzą zmiany w systemie pomocy psychologiczno pedagogicznej

Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje zmianę przepisów regulujących kwestię organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 4 grudnia ubiegłego roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowego rozporządzenia w sprawie zasad i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach, przedszkolach lub placówkach.

zmiany-w-ppp

Nadchodzą zmiany w systemie pomocy psychologiczno pedagogicznej

Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje zmianę przepisów regulujących kwestię organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 4 grudnia ubiegłego roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowego rozporządzenia w sprawie zasad i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach, przedszkolach lub placówkach.