czekamy10

Bezpłatne studia dla nauczycieli. Wnioski do 21 listopada

Nauczanie języka polskiego jako obcego, drugiego lub dziedziczonego – doskonalenie nauczycieli w tym kierunku rozpocznie aż sześć uniwersytetów w całej Polsce. Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które chcą uczyć języka polskiego w szkołach polskich i polonijnych za granicą uczniów przybyłych z Polski i przebywających za granicą czasowo. Czesne w pełni pokrywa Ministerstwo Edukacji i Nauki.