22.05.2023

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ – CZ. I

Niniejszy raport został opracowany pod kierunkiem Ewy Bochenek przez zespół ekspertów Niepublicznej Placówki Doskonalenia PrimoPsyche, funkcjonującej w ramach Grupy Eko-Tur, w skład której wchodzą min: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PrimoPsyche oraz Instytut Kształcenia Eko-Tur.

Przy tworzeniu materiału wykorzystano dogłębną znajomość rynku oświatowego. Każdy z członków zespołu podczas szkoleń, seminariów i warsztatów spotkał się z ponad tysiącem nauczycieli, dyrektorów i rodziców. Od wielu z nich zebrano opinie dotyczące wdrażania projektu Edukacji Włączającej w szkołach. Dodatkowym źródłem była wiedza ekspercka z tego zakresu. Twórcy raportu brali czynny udział w przygotowaniach szkół do wprowadzania Edukacji Włączającej i stąd też mają obraz stanu wdrażania przedsięwzięcia.

wstępniak

Edukacja Włączająca

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA – pod takim szyldem publikujemy tygodniowy numer naszej Edurady. A to wszystko za sprawą Raportu z realizacji projektu, który zrealizowano w Instytucie Kształcenia EKO-TUR.

Raport został opracowany pod kierunkiem Ewy Bochenek przez zespół ekspertów Niepublicznej Placówki Doskonalenia Primopsyche, funkcjonującej w ramach Grupy Eko-Tur, w skład której wchodzą min: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PrimoPsyche oraz Instytut Kształcenia Eko-Tur.