Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nauczyciela? Tylko w jednym przypadku

Umowa o pracę z nauczycielem w szkole powinna być zawarta do czasu zakończenia roku szkolnego, tj. do 31 sierpnia - podkreśla wiceminister edukacji. Chodzi o to, by nauczyciel (także zatrudniony na zastępstwie) wykorzystał urlop - w naturze - a nie ekwiwalent pieniężny.

Co do zasady urlop wypoczynkowy należy wykorzystywać w naturze. Przepisy przewidują jednak możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop.

Przesłanką taką jest m.in. rozwiązanie stosunku pracy, które następuje na zasadach określonych w art. 30 § 1 Kodeksu pracy:

– na mocy porozumienia stron,
– przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
– przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
– z upływem czasu, na który umowa była zawarta (przesłanka omówiona wyżej).

Jest tylko jedna sytuacja, w której nauczycielowi powinno wypłacić się ekwiwalent za niewykorzystany urlop. To sytuacja, w której doszło do wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony na podstawie porozumienia stron, za wypowiedzeniem lub bez zachowania okresu wypowiedzenia.

– Dyrektor szkoły powinien więc podejmować decyzję o wypłacie nauczycielowi ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wyłącznie w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy o pracę zawartej na czas określony, zgodnie w art. 30 § 1 pkt. 1-3 Kodeksu pracy – podkreśla wiceminister w odpowiedzi na poselską interpelację.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-wypoczynkowy-nauczyciela-tylko-w-jednym-przypadku,463157.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *