w poszczególnych typach szkół i placówek oraz z rozporządzeniem w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. Przede wszystkim należy:
– złożyć wymaganą przepisami prawa i zawartą w ogłoszeniu o konkursie dokumentację (oświadczenia, życiorys, niezbędne zaświadczenia, kopie dokumentów kandydata poświadczających niezbędne wymagania),
– złożyć koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły/placówki.

W przypadku oświadczeń i innych dokumentów wymaganych w rozporządzeniu należy pamiętać o podstawowej zasadzie: PODPISUJEMY KAŻDY DOKUMENT!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *