Będą kontrole w szkołach, w których egzaminy poszły najsłabiej

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało w ubiegłym tygodniu, że w szkołach, w których egzaminy ósmoklasisty poszły najsłabiej, przeprowadzone zostaną kontrole kuratorów. Głównym kontrolowanym aspektem ma być realizacja zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Jak podaje MEN, w szkołach podstawowych kontrolowane będą: zgodność z przepisami prawa oświatowego organizacji doradztwa zawodowego, sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora oraz realizacja zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach uzyskujących najniższe wyniki z egzaminu ósmoklasisty. Natomiast w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych kontrolowana będzie zgodność z przepisami prawa oświatowego realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami. Z kolei w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych oraz szkołach ponadpodstawowych specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych kontrolowana będzie zgodność z przepisami prawa oświatowego organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych. Czytaj dalej: Będą kontrole w szkołach, w których egzaminy poszły najsłabiej. „Matrix. Nowa rzeczywistość” (msn.com)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *