Nauczyciel w pracy – jak rosnąć w siłę i zapobiegać utracie cennych zasobów energii

Zapewne nie jest niczym zaskakującym stwierdzenie, że praca nauczyciela należy do czołówki zawodów zagrożonych wypaleniem zawodowym i depresją.

Są to zawody związane z koniecznością utrzymywania intensywnych kontaktów z innymi ludźmi i wymagające emocjonalnego zaangażowania. Od momentu wejścia do szkoły nauczyciel doświadcza przeróżnych sytuacji, które mogą wywoływać stres. Przeciążony nadmiarem obowiązków i ludzkich problemów wymagających natychmiastowego rozwiązania, narażony na hałas kilkukrotnie przekraczający normy, nauczyciel pracuje w ciągłym napięciu. Wykonuje swoją pracę najlepiej jak potrafi, angażując się w nią na 100% i często wychodzi ze szkoły wyczerpany. Niejednokrotnie nie ma chwili aby w spokoju zjeść czy napić się ciepłego napoju przez cały czas pobytu w szkole, niezależnie od tego czy akurat jest przerwa, bo np. uczniowie przychodzą do niego ze swoimi problemami. Ponadto, przeprowadzane często  podczas przerwy rozmowy z rodzicem, który akurat teraz przyjechał do szkoły, bo w innym terminie nie może, i wymaga, aby poświęcić mu uwagę, dodatkowo obciążają system nerwowy organizmu. Zwłaszcza w sytuacji gdy obie strony mają po ich zakończeniu wrażenie ich bezowocności. W obliczu podobnych sytuacji nauczyciel mierzy się kolejny raz z dylematem: czy zadbać o swoje potrzeby w danej chwili, czy też poświęcić je na rzecz spełnienia potrzeb  innych osób. Co dzieje się w  większości przypadków? Wybiera zaniedbanie swoich potrzeb. Ponadto, do całego wachlarza przyczyn dochodzi również  kwestia sytuacji konfliktowych,  które nauczycielowi przychodzi rozwiązywać pomiędzy  uczniami, ale też w relacji nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic, interakcji ze współpracownikami. Nasuwa się pytanie:  co powoduje, że postrzega on swój dobrostan jako najmniej istotny? Co powoduje, że pozwala sobie na utratę własnej energii i zdrowia, wyraźnie obniżając jakość swojego życia?  Można by pokusić się o stwierdzenie, że  dzieje się tak z powodu braku asertywności, znajomości własnych potrzeb, czy braku  jasno określonych granic, których stawianie pomogłoby zadbać o wewnętrzną harmonię. Dodatkowo jednak należy zwrócić uwagę na brak umiejętności stosowania narzędzi efektywnej  komunikacji.  Rozmawianie nie zawsze jest równoznaczne ze skutecznym przekazywaniem informacji czy aktywnym wsłuchiwaniem się w potrzeby rozmówcy. Możemy stracić  mnóstwo czasu i energii na bezowocną dyskusję, niepotrzebnie pozwalając  emocjom eskalować, albo zastosować narzędzia skutecznej komunikacji, aby umiejętnie osiągnąć cel i zadbać jednocześnie o potrzeby każdej ze stron. Wprowadzenie w życie zmian w zakresie komunikowania się będzie wymagało od nas sporo ćwiczeń, ale jeśli zdecydujemy się wybrać ten sposób porozumiewania się  w środowisku szkolnym i poza nim, to realnie wpłyniemy na podwyższenie jakości naszego życia i nigdy więcej nie pozwolimy sobie na niepotrzebną utratę energii.

Podczas serii szkoleń z zakresu skutecznej komunikacji przeprowadzanych przez Instytut  Eko -Tur przekazujemy Radom Pedagogicznym wiedzę, która odpowiednio wprowadzona w życie  może namacalnie zmienić jego jakość.

Magdalena Brzeźniak

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *