Bezpieczny żłobek – są wytyczne dla organów prowadzących, dyrektorów, opiekunów i rodziców

Poinformować rodziców o ryzyku oraz odpowiedzialności za decyzję o wysłaniu dziecka do placówki, zapewnić pomieszczenie do izolacji, zweryfikować procedury sanitarno-higieniczne - to niektóre z szeregu wytycznych Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Rodzice mają m.in. mierzyć dzieciom temperaturę.

Szczegółowe wytyczne resort wydał w związku z decyzją rządu umożliwiającą otwarcie od 6 maja miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi

Najważniejsze – według resortu – WYTYCZNE DLA ORGANÓW PROWADZĄCYCH instytucje opieki nad najmłodszymi dziećmi, to:https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/bezpieczny-zlobek-sa-wytyczne-dla-organow-prowadzacych-dyrektorow-opiekunow-i

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *