Minister edukacji będzie mógł wyłączyć stosowanie przepisów dot. urlopu nauczycieli

Minister edukacji będzie mógł wyłączyć w tym roku stosowanie niektórych przepisów dot. awansu zawodowego nauczycieli i ich urlopu wypoczynkowego - zakłada jeden z zapisów z projektu zmian w ustawach w zakresie działań osłonowych w związku z epidemią koronawirusa.

Projekt został we wtorek przyjęty przez rząd i trafił do Sejmu.

Zgodnie z nim minister edukacji będzie mógł w drodze rozporządzenia wyłączyć w tym roku stosowanie niektórych przepisów ustawy Karta Nauczyciela dotyczących awansu zawodowego nauczycieli i urlopu wypoczynkowego nauczycieli. Wyłączenie będzie możliwe w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostek systemu oświaty oraz przygotowania nowego roku szkolnego, w tym przeprowadzania egzaminów.

W związku z epidemią koronawirusa zajęcia stacjonarne w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach zostały zawieszone do 24 maja. Od 25 marca szkoły mają obowiązek nauczania na odległość. Przesunięte zostały terminy egzaminów zewnętrznych: egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego.

Źródło i cały tekst: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/minister-edukacji-bedzie-mogl-wylaczyc-stosowanie-przepisow-dot-urlopu

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *