Byle do świąt!

Trudno oprzeć się wrażeniu, że wszyscy pracujący w szkole są coraz bardziej zmęczeni. „Byle do świąt” – słowa te daje się słyszeć w pokojach nauczycielskich, gabinetach dyrektorów. W ten czas wzmożonego wysiłku i stresu, proponujemy Państwu lekturę naszych artykułów.

Przed świętami tradycyjnie prowadzi się zebrania z rodzicami, dlatego też przypominamy Państwu o obowiązkach ciążących na nauczycielach i wychowawcach informowania oraz przypominania o najważniejszych sprawach. Odsyłam więc do krótkiego, lecz „treściwego” artykułu mojego autorstwa.

Zainspirowani akcją Fundacji Itaka prezentujemy artykuł Jolanty Lamm – naszej szwajcarskiej korespondentki, która radzi rodzicom i nauczycielom, jak pomóc uczniom zmagającym się z depresją. Temat ten sporadycznie gości na łamach czasopism pedagogicznych, chcemy wypełnić tę lukę.

Zapewne nauczyciele zajrzą także do poradnika opracowanego przez Marię Stawską, metodyka. Nasza ekspertka pomaga znaleźć odpowiedź na pytanie, jak skutecznie zadawać pracę domową, tak by nie przeciążyć ucznia, a jednocześnie mieć efekty w pracy dydaktycznej.

Na koniec zapraszamy do lektury artykułu Wojciecha Turewicza, zamykającego cykl wydań o ocenianiu kształtującym.

W tym wydaniu na Państwa pytania odpowiadali: Maciej Biernacki, Marcin Popławski oraz Bogdan Żerkowski.

W przyszłym wydaniu ukarzę się wywiad z naszą korespondentką z Australii Joanną Kujawą, której książka inspirowana podróżą do Ziemi Świętej odnosi duży sukces wydawniczy oraz będziemy polecać artykuł Jolanty Lamm poświęcony językowi mediów.

Owocnej lektury!