edurada.pl

Nauczyciel bierze odpowiedzialność za program nauczania i podręcznik, z którego uczą się jego uczniowie. Program i podręcznik są jedynie narzędziem do realizacji podstawy programowej. To ją winien realizować nauczyciel....
Nauczyciel bierze odpowiedzialność za program nauczania i podręcznik, z którego uczą się jego uczniowie. Program i podręcznik są jedynie narzędziem do realizacji podstawy programowej. To ją winien realizować nauczyciel....
Nauczyciel bierze odpowiedzialność za program nauczania i podręcznik, z którego uczą się jego uczniowie. Program i podręcznik są jedynie narzędziem do realizacji podstawy programowej. To ją winien realizować nauczyciel....
Na mocy obowiązujących przepisów, nauczycielom przysługuje dodatek do wynagrodzenia za pracę – dodatek za wysługę lat. Instytucję dodatku za wysługę lat reguluje art. 33 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r....
Zagadnienie nagrody jubileuszowej dla nauczyciela reguluje art. 47 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006 r. Nr 97 poz. 674). Przepis ten ma zastosowanie jedynie do nauczycieli w...
Uproszczenia ułatwiają życie, z takim stwierdzeniem zgodzą się niewątpliwie wszyscy. Nie zawsze można je stosować, jednak gdy jest to tylko możliwe, grzechem byłoby, gdybyśmy z nich nie korzystali....
Zacznijmy od tego, co trzeba wiedzieć...czyli - Odpowiedzialność za dziecko jest naturalnym prawem rodzica....
19 sierpnia 2011 r. Sejm zmienił ustawę o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ustawa ta wchodzi w życie trzy miesiące po  jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw....
19 sierpnia 2011 r. Sejm zmienił ustawę o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ustawa ta wchodzi w życie trzy miesiące po  jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw....
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006 r. Nr 97 poz. 674) przewiduje możliwość skorzystania ze szczególnego rodzaju urlopu dla nauczycieli – urlopu dla poratowania zdrowia....
Shopping Basket