Co zrobić, gdy rodzice ucznia nie wyrażają zgody na zajęcia rewalidacyjne?

Zajęcia rewalidacyjne nie są wydawane na wniosek lun za zgodą rodziców. Są konsekwencją przedstawienia przez rodziców w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. To obowiązkowe zajęcia dla ucznia niepełnosprawnego (analogicznie jak np. zajęcia z matematyki lub j. polskiego), a dyrektor szkoły ma obowiązek zatrudnić specjalistę, który będzie realizował zajęcia rewalidacyjne zgodnie z potrzebami ucznia.

Jeśli rodzice ucznia mają wątpliwości co do udziału dziecka w zajęciach rewalidacyjnych – należy z nimi rozmawiać i pogłębić ich wiedzę na temat roli i znaczenia tych zajęć. Jeśli mimo to rodzice nie będą wyrażali zgody na udział dziecka w tych zajęciach, należy podjąć działania we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i organem prowadzącym, które będą związane z podważaniem zasadności wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz powiadomić o tym rodziców.

Zajęcia rewalidacyjne są ważnym elementem wsparcia ucznia niepełnosprawnego w systemie edukacji. Rodzice nie tylko powinni mieć świadomość tego faktu ale też w tym wsparciu aktywnie uczestniczyć.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *