Czy dyrektor musi wyrażać zgodę na wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika?

Nie, gdyż wypowiedzenie to jednostronna czynność prawna wywołująca skutki prawne bez względu na stanowisko drugiej strony. Zgoda dyrektora nie jest więc zupełnie potrzebna.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *