Zmiany w Karcie nauczyciela, czyli drug etap reformy. Co może się zmienić? Kto jest „za”, a kto „przeciw”?

Podczas posiedzenia sejmowej komisji edukacji Dariusz Piontkowski przedstawił swoje plany jako ministra edukacji na rozpoczętą kadencję. Większość z nich, jak przywracanie stołówek w szkołach czy program Aktywna tablica, jest kontynuacją działań z poprzednich lat. Jedyną nowością, która może mieć jednak kluczowy wpływ na polską szkołę, będą zmiany w Karcie nauczyciela.

Rozmowy mają się toczyć w ramach zespołu trójstronnego, w którego skład wchodzą przedstawiciele rządu, związków zawodowych zrzeszających nauczycieli i pracowników oświaty oraz korporacji samorządowych.

Z deklaracji MEN wynika, że likwidacja Karty nie wchodzi w grę. Nie trzeba jednak jej likwidować, by wprowadzić daleko idące zmiany. Na starcie rozmów o tym dokumencie przypominamy, co gwarantuje nauczycielom i co o zmianach mówią najważniejsze podmioty w systemie oświaty.

Źródło i cały tekst: https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1449549,zmiany-w-karcie-nauczyciela-men-znp.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *