Czy nałożenie kary porządkowej na nauczyciela jest zależne wyłącznie od oceny dyrektora?

Co do zasady tak, jednak należy pamiętać, że w wyniku nowelizacji Karty Nauczyciela nie można ukarać karą porządkową za czyny naruszające prawa i dobro dziecka.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *