Czy pisanie protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej na komputerze jest równoznaczne z prowadzeniem przez nauczycieli wychowawców arkuszy w wersji elektronicznej?

Jedno nie zależy od drugiego. Można pisać protokoły Rady Pedagogicznej na komputerze, a arkusze ręcznie i odwrotnie.