Kiedy pracownica po urlopie macierzyńskim ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy?

Zgodnie z literą prawa pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez  zaświadczenia o zdolności do pracy. Konsekwentnie celem nabycia praw pracowniczych  m. in. prawa do urlopu powinna dostarczyć takie zaświadczenie następnego dnia po zakończeniu urlopu macierzyńskiego.