Czy uczeń, który nie uczęszcza na lekcje religii, może brać w nich udział jako wolny słuchacz?

Tylko o złożeniu pisemnej deklaracji dot. udziału w zajęciach, uczeń może w nich uczestniczyć.