Czy uczeń, który nie uczęszcza na lekcje religii, może brać w nich udział jako wolny słuchacz?

Tylko o złożeniu pisemnej deklaracji dot. udziału w zajęciach, uczeń może w nich uczestniczyć.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *