Czy uczniowi, który posiada zaświadczenie lekarskie zakłada zespół kartę indywidualnych potrzeb ucznia i opracowuje plan działań wspierających?

Karta powinna zawierać informacje ogólne o dziecku (imię, nazwisko, podstawa napisania Karty – np. zaświadczenie lekarskie, informacja od rodzica). Jeśli rzecz dotyczy dziecka, które realizuje podstawę programowa bez problemów, wystarczy w diagnozie wpisać informacje o realizacji podstawy w pełnym zakresie, jako obszar wsparcia: problemy zdrowotne (np. wada serca). Główne wyznaczniki problemu – np. męczliwość, łatwość zdenerwowania, brak wytrwałości…  

Do tego podpis rodzica i członków zespołu, dyrektora.

Plan powinien zawierać wszystko to, co powinien wiedzieć nauczyciel, który pracuje z dzieckiem. Na co zwracać uwagę: np. krótkie formy pracy, nie odpytywać  przy tablicy, zwracać uwagę na objawy zmęczenia… W razie ataku należy:…

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *