Czy w związku z przeniesieniem nauczyciela do innej szkoły przysługuje mu zwrot kosztów, a jeśli tak to jakich?

Tak, nauczycielowi przeniesionemu do innej szkoły przysługuje zwrot kosztów tego przeniesienia według zasad określonych w ustawie z dnia 16 września 1982 roku o pracownikach urzędów państwowych oraz wydanym na jej podstawie rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania świadczeń urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowości. W związku z powyższym nauczyciel ma prawo do następujących świadczeń:
1) zwrotu kosztów podróży i diety za czas przejazdu i pierwszą dobę pobytu w nowym miejscu zamieszkania;
2) zwrot kosztu biletu miesięcznego na dojazd publicznym środkiem transportu – jeśli jest możliwy codzienny dojazd do szkoły do której nastąpiło przeniesienie;
3) zwrot kosztów jednorazowego przewozu urządzenia domowego;
4) ryczałt z tytułu przeniesienia;
5) koszty wynajmu lokalu mieszkalnego;
6) prawo do dodatku za rozłąkę.