Dlaczego kształcenie kompetencji kluczowych jest bardzo ważne?

Jeżeli spojrzymy na kompetencje kluczowe jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji to oznacza, że ich kształcenie jest we współczesnym świecie po prostu niezbędne. Dzięki nim młody człowiek będzie wyposażony nie tylko w wiedzę, ale także w konkretne  umiejętności, takie które pomogą mu radzić sobie w nieustannie zmieniającej się  rzeczywistości społecznej i gospodarczej. Dzięki opanowaniu kompetencji kluczowych będzie wiedział, gdzie i w jaki sposób poszukiwać narzędzi niezbędnych do rozumienia świata, będzie umiał oddziaływać na środowisko, w jakim przyjdzie mu żyć i pracować, będzie mógł współczestniczyć i współpracować z innymi na różnych płaszczyznach działalności ludzkiej, będzie mógł po prostu być.