Kto może w szkole prowadzić zajęcia rewalidacyjne z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

Inni specjaliści zatrudnieni w szkole, np. psycholog, logopeda, pedagog, mogą prowadzić zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także niektóre zajęcia rewalidacyjne zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami (np. terapia logopedyczna, zajęcia z zakresu komunikacji czy rozwijające kompetencje społeczne).

Dobór nauczyciela specjalisty każdorazowo powinien być uzależniony od potrzeb uczniów oraz rodzaju zajęć jakie będą z nimi realizowane.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *