Jaka powinna być rola informacji zwrotnej w nauczaniu i uczeniu się?

Przede wszystkim jednak posługiwanie się IŻ i korzystnie z niej ma nieocenioną wartość zarówno dla ucznia, jak i dla nauczyciela. Wśród korzyści dla ucznia warto wymienić: budowanie poczucia bezpieczeństwa ucznia, który dzięki IŻ, jakie najistotniejsze elementy powinny się znaleźć w jego pracy; eliminuje element zaskoczenia, ponieważ uczeń ma świadomość, co – w przypadku konkretnego zadania – będzie oceniane; znając kryteria oceniania, skupia się na informacji zwrotnej udzielonej przez nauczyciela, a nie na samej ocenie.
Nauczyciel natomiast – przekonując się do stosowania IŻ – formułuje tylko takie zadania, które są faktycznie pomocne w realizacji konkretnych, zaprojektowanych przez siebie celów; ma autentyczny wpływ na to, na co i w jaki sposób zwracają uwagę jego uczniowie podczas procesu uczenia się, ponieważ udziel im precyzyjnych wskazówek; kształtuje świadomość współodpowiedzialności ucznia za przebieg procesu uczenia się.
Dzięki pozyskiwaniu od uczniów informacji zwrotnej na temat swojej pracy nauczyciel może natomiast dokonywać bardzo ważnej i pożądanej autorefleksji dotyczącej poziomu ich zaangażowania podczas lekcji, motywacji, osiągnięcia celów, czy po postu zadowolenia z tego, czego mieli okazję się nauczyć.