DODATEK MOTYWACYJNY ZA PRZYGOTOWANIE ORAZ REALIZACJĘ PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH – WYROK WSA

Nie można przyznawać dodatku motywacyjnego, będącego elementem wynagrodzenia nauczyciela, za wykonywanie czynności, które nie mieszczą się w zakresie obowiązków służbowych nauczyciela - tak przyjął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 10 lutego 2022 r. (II SA/Bk 10/22).

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *